Ախտահանիչ նյութեր

ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐ

“ԱԳՐՈՏԵԽ” ընկերությունը ներկայացնում է BaltiaChemie ընկերության արտադրության ախտահանիչ և լվացող բարձրակարգ միջոցներ, որոնք կիրառելի են բժշկության, սննդի արդյունաբերության, ջերմատնային արտադրության մեջ, ինչպես նաև սանիտարական ու հիգիենիկ պահանջների ապահովում պահանջող գործունեության բոլոր այլ ոլորտներում:

Լաբորատոր հետազոտությունները, կատարելագործված տեխնոլոգիաներն ու բաղադրատոմսերը ապահովում են արտադրանքի բարձր որակ և համապատասխանություն ժամանակակից սանիտարիայի բարձր պահանջներին:

Այս միջոցներն օգտագործվում են մարդու գործունեության բոլոր բնագավառներում՝ առողջության պահպանման և հիվանդությունների տարածման կանխարգելման նպատակներով:

Արդյունավետությունը, տնտեսապես նպատակահարմարությունը և անվտանգությունը այս միջոցների գլխավոր առավելություններն են:

Ստերիոքս Sterioks     Տեխնիկական ախտահանիչ՝ պերքացախաթթվի հիմքով

Սանիֆեքտ Sanifect   Ախտահանիչ, լվացող միջոց և հոտազերծիչ

Սոլիկլոր Solikloor      Քլորի արագ լուծվող հաբեր

Մեդիսիփ Mediseep   Ձեռքերի լվացման համար ախտահանիչ միջոց

Նեոպրիմ Neoprime  Ախտահանիչ նյութ`ձեռքերի հիգիենիայի և մակերեսների                   ախտահանման համար

Ֆան Fan  Սանիտարատեխնիկական շինությունների և սարքավորումների համար թթվային լվացող-ախտահանիչ միջոց

Neosteryl Blue    Ձեռքերի ախտահանիչ ﬕջոց 

RAPIQUAT  Մակերեսների, բժշկական գործիքների և սարքավորուﬓերի արագ ախտահանման համար պատրաստի ﬕջոց

Տարածքների ախտահանումն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար առաջարկում ենք նաև Ախտահանիչ գորգիկներ: