Neosteryl Blue

Neosteryl Blue

Ձեռքերի ախտահանիչ ﬕջոց

Նախատեսված է մասնագիտացված կիրառման համար

Կիրառման ոլորտ

Նախատեսված է օգտագործել բարձր աղտոտվածություն ունեցող և ձեռքերի մաշկի արագ ախտահանում պահանջող ցանկացած բնագավառում. կիրառելի է որպես մաշկի հակասեպտիկ ﬕջոց բժշկական անձնակազﬕ համար, վիրաբույժների՝ ձեռքերի ախտահանման, մանկական հաստատությունների աշխատակիցների, սննդի արտադրամասերի և հիգիենիկ բարձր նորմատիﬖեր պահանջող այլ հաստատություններում օգտագործելու համար:

Բաղադրությունը - Ethanol – 65,0%, Propan-2-ol – 4,7%, Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides – 0,2%.

Ակտիվ է բակտերիաների, սնկերի և վիրուսների դեմ:

Պատրաստուկային ձև

Neosteryl Blue-ն արտադրվում է կիրառման համար պատրաստի ձևով:

Կիրառման առանձնահատկություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ ...