Մեր մասին

Մեր մասին

pic_1

“ԱԳՐՈՏԵԽ” ընկերությունը ջերմատներին, ֆերմերներին և բուսաբուծական արտադրությունում ներգրավված այլ անձանց մատակարարում է բույսերի մշակության համար բարձրորակ ապրանքներ, ինչպես նաև այդ բնագավառում տրամադրում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն: Մեր փորձը հնարավորություն է տալիս ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ՝ ելնելով նրա գործունեության առանձնահատկություններից:

Ընկերությունը Հայաստանում ներկայացնում է եվրոպական և աշխարհի այլ առաջատար արտադրողների արտադրանքը `

• Ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութեր, առանձին միկրոէլելեմենտներ պարունակող պարարտանյութեր, համակցված պարարտանյութեր և օրգանական պարարտանյութեր,
• Հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի կենսաբանական, քիմիական և մեխանիկական պաշտպանության միջոցներ,
• Փոշոտող իշամեղուներ,
• Բույսերի հիդրոպոնիկ մշակության համար կիրառվող օրգանական և հանքային սուբստրատներ,
• Բույսերը արևի ճառագայթներից պաշտպանելու համար ջերմատների տանիքները ներկելու և ներկը մաքրելու միջոցներ,
• Ջերմատների և այլ գյուղատնտեսական տարածքների ախտահանման միջոցներ,
• Բարձրարժեք հատապտուղների և պտղատու ծառերի տնկանյութ,
• Ջերմատան աքսեսուարներ,
• Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության համար անհրաժեշտ այլ ապրանքներ:

ԱԳՐՈՏԵԽ ընկերությունը ստեղծվել է 2014 թվականին:

“Ագրոտեխ” ՍՊԸ ընկերության  տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2017 թվական     Կարդալ այստեղ ․․․

2018 թվական     Կարդալ այստեղ ․․․

2019 թվական     Կարդալ այստեղ ․․․

2022 թվական     Կարդալ այստեղ ․․․

2023 թվական     Կարդալ այստեղ ․․․

 

 

Ծառայություններ

Ագրոնոմիական խորհրդատվություն

Ագրոտեխ ընկերությունն իր մասնագետների և արտասահմանից հրավիրված փորձագետների միջոցով.

• տրամադրում է ագրոնոմիական խորհրդատվություն ջերմատներում հիդրոպոնիկ եղանակով մշակության համար պարարտանյութերի ընտրության, մշակաբույսի վեգետացիոն շրջանով պայմանավորված սնուցման կազմակերպման, սնուցման լուծույթի պատրաստման, ինչպես նաև վնասատուներից ու հիվանդություններից բույսերի պաշտպանության կազմակերպման վերաբերյալ,

• տրամադրում է խորհրդատվություն իր կողմից մատակարարվող ապրանքների, այդ թվում՝ պարարտանյութերի, սուբստրատների, բույսերի պաշտպանության միջոցների, իշամեղուների, ջերմատան աքսեսուարների և այլ ապրանքների կիրառման վերաբերյալ:

Դարձրեք ձեր արտադրությունն

առավել արդյունավետ

More