WS NPK 18 – 18 – 18 + TE

Van Iperen WS NPK 18 - 18 - 18 + TE

Van Iperen WS NPK 18 - 18 - 18 + TE-ն բալանսավորված, ջրում ամբողջությամբ լուծվող և EDTA խելատացված ﬕկրոտարրերով համակցված կոմպլեքս պարարտանյութ է: Այս կոմպլեքսը խորհուրդ է տրվում օգտագործել բույսի աճի տարբեր ֆենոլոգիական փուլերում: Ազոտի, ֆոսֆատի և կալիուﬕ բարձր հավասարաչափ պարունակությունը բարելավում է բջիջների բաժանումը, աճը և բջջային ճնշումը: Մագնեզիուﬕ և ﬕկրոտարրերի առկայությունը խթանում է բույսի ընդհանուր նյութափոխանակությունը:

  • Նպաստում է արմատների և ծիլերի աճին, վեգետատիվ աճին, բարելավում է բողբոջների և պտուղների աճն ու որակը
  • Միկրոտարրերը 100%-ով խելատացված են և հասանելի են բույսի համար
  • Ամբողջությամբ լուծելի է ջրում, հեշտ է կիրառության համար
  • Կիրառելի է և՛ բաց գրունտում, և՛ ջերմատներում՝ ոռոգմամբ ու տերևային սնուցմամբ
  • Նատրիուﬕ և քլորի պարունակությունը ցածր է

Ավելի մանրամասն կարդացեք այստեղ: