WS NPK 12 – 12 – 36 + TE

Van Iperen WS NPK 12 - 12 - 36 + TE

Van Iperen WS NPK 12 - 12 - 36 + TE-ն կալիուﬕ բարձր պարունակությամբ, EDTA խելատացված ﬕկրոտարրերով համակցված և ջրում ամբողջությամբ լուծվող կոմպլեքս պարարտանյութ է: Այս կոմպլեքսն ունի կիրառման առանձնահատկություններ. խորհուրդ է տրվում օգտագործել պտուղների և պալարների զարգացման շրջանում՝ հատկապես երաշտի դեպքում: Կալիուﬕ բարձր պարունակությունը հնարավորություն է տալիս կարգավորել ճնշումը բջիջների ներսում և հեռձանցքների ֆունկցիոնալությունը: Միկրոտարրերի առկայության շնորհիվ բարելավվում է բույսի ընդհանուր նյութափոխանակությունը:

  • Բարելավում է պտուղների որակը, բարձրացնում է պահունակությունը և դիմադրողականությունը՝ երաշտի դեպքում
  • Միկրոտարրերը 100%-ով խելատացված են և հասանելի են բույսի համար
  • Ամբողջությամբ լուծելի է ջրում, հեշտ է կիրառության համար
  • Կիրառելի է և՛ բաց գրունտում, և՛ ջերմատներում՝ ոռոգմամբ ու տերևային սնուցմամբ
  • Նատրիուﬕ և քլորի պարունակությունը ցածր է

Ավելի մանրամասն կարդացեք այստեղ: