WS NPK 13 – 40 – 13 + TE

Van Iperen WS NPK 13 - 40 - 13 + TE

Van Iperen WS NPK 13 - 40 - 13 + TE-ն ֆոսֆորի բարձր պարունակությամբ, EDTA խելատացված ﬕկրոտարրերով համակցված և ջրում ամբողջությամբ լուծվող կոմպլեքս պարարտանյութ է: Այս կոմպլեքսն ունի կիրառման առանձնահատկություններ. խորհուրդ է տրվում օգտագործել արմատների և նոր ծիլերի զարգացման շրջանում: Ֆոսֆորի բարձր պարունակությունը բարելավում է բջիջների բաժանման գործընթացը և խթանում բույսի հյուսվածքների զարգացումը: Միկրոտարրերի առկայության շնորհիվ բարելավվում է բույսի ընդհանուր նյութափոխանակությունը:

  • Նպաստում է արմատների և ծիլերի զարգացմանը
  • Միկրոտարրերը 100%-ով խելատացված են և հասանելի են բույսի համար
  • Ամբողջությամբ լուծելի է ջրում, հեշտ է կիրառության համար
  • Կարելի է կիրառել և՛ բաց գրունտում, և՛ ջերմատներում՝ ոռոգմամբ և տերևային սնուցմամբ
  • Նատրիուﬕ և քլորիպարունակությունը ցածր է

Ավելի մանրամասն կարդացեք այստեղ: