Մեր մասին

Մեր մասին

pic_1

“ԱԳՐՈՏԵԽ” ընկերությունը ջերմատներին, ֆերմերներին և բուսաբուծական արտադրությունում ներգրավված այլ անձանց մատակարարում է բույսերի մշակության համար բարձրորակ ապրանքներ, ինչպես նաև այդ բնագավառում տրամադրում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն: Մեր փորձը հնարավորություն է տալիս ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ՝ ելնելով նրա գործունեության առանձնահատկություններից:

Ընկերությունը Հայաստանում ներկայացնում է եվրոպական և աշխարհի այլ առաջատար արտադրողների արտադրանքը `

• Ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութեր, առանձին միկրոէլելեմենտներ պարունակող պարարտանյութեր, համակցված պարարտանյութեր և օրգանական պարարտանյութեր,
• Հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի կենսաբանական, քիմիական և մեխանիկական պաշտպանության միջոցներ,
• Փոշոտող իշամեղուներ,
• Բույսերի հիդրոպոնիկ մշակության համար կիրառվող օրգանական և հանքային սուբստրատներ,
• Բույսերը արևի ճառագայթներից պաշտպանելու համար ջերմատների տանիքները ներկելու և ներկը մաքրելու միջոցներ,
• Ջերմատների և այլ գյուղատնտեսական տարածքների ախտահանման միջոցներ,
• Բարձրարժեք հատապտուղների և պտղատու ծառերի տնկանյութ,
• Ջերմատան աքսեսուարներ,
• Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության համար անհրաժեշտ այլ ապրանքներ:

ԱԳՐՈՏԵԽ ընկերությունը ստեղծվել է 2014 թվականին:

“Ագրոտեխ” ՍՊԸ ընկերության  տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2017 թվական     Կարդալ այստեղ ․․․

2018 թվական     Կարդալ այստեղ ․․․

2019 թվական     Կարդալ այստեղ ․․․

 

Ծառայություններ

Ագրոնոմիական խորհրդատվություն

Ագրոտեխ ընկերությունն իր մասնագետների և արտասահմանից հրավիրված փորձագետների միջոցով.

• տրամադրում է ագրոնոմիական խորհրդատվություն ջերմատներում հիդրոպոնիկ եղանակով մշակության համար պարարտանյութերի ընտրության, մշակաբույսի վեգետացիոն շրջանով պայմանավորված սնուցման կազմակերպման, սնուցման լուծույթի պատրաստման, ինչպես նաև վնասատուներից ու հիվանդություններից բույսերի պաշտպանության կազմակերպման վերաբերյալ,

• տրամադրում է խորհրդատվություն իր կողմից մատակարարվող ապրանքների, այդ թվում՝ պարարտանյութերի, սուբստրատների, բույսերի պաշտպանության միջոցների, իշամեղուների, ջերմատան աքսեսուարների և այլ ապրանքների կիրառման վերաբերյալ:

Դարձրեք ձեր արտադրությունն

առավել արդյունավետ

More