WS NPK 20 – 20 – 20 + TE

Van Iperen WS NPK 20 - 20 - 20 + TE

Van Iperen WS NPK 20 - 20 - 20 + TE-ն բալանսավորված, ջրում ամբողջությամբ լուծվող և EDTA խելատացված ﬕկրոտարրերով համակցված կոմպլեքս պարարտանյութ է: Այս  կոմպլեքսը կարող է օգտագործել բույսի աճի տարբեր ֆենոլոգիական փուլերում: Ազոտի, ֆոսֆատի և կալիուﬕ բարձր հավասարաչափ պարունակությունը բարելավում է բջիջների բաժանումը, աճը և բջջային ճնշումը: Միկրոտարրերի առկայությունը խթանում է բույսի ընդհանուր նյութափոխանակությունը:

  • Նպաստում է արմատների և ծիլերի աճին, վեգետատիվ աճին, բարելավում է բողբոջների և պտուղների աճն ու որակը
  • Միկրոտարրերը 100%-ով խելատացված են և ամբողջությամբ հասանելի են բույսի համար
  • Ամբողջությամբ լուծելի է ջրում, հեշտ է կիրառության համար
  • Կիրառելի է և՛ բաց գրունտում, և՛ ջերմատներում՝ ոռոգմամբ ու տերևային սնուցմամբ
  • Նատրիուﬕ և քլորիպարունակությունը ցածր է

Ավելի մանրամասն կարդացեք այստեղ: