Երկաթի խելատ EDTA 13%

Երկաթի խելատ - Van Iperen Oligo Iron EDTA 13%

Van Iperen Oligo Iron-EDTA 13%-ը ﬔկ ﬕկրոտարրի՝ երկաթի բարձր պարունակությամբ պարարտանյութ է, որը բարելավում է քլորոֆիլի արտադրությունը, և խորհուրդ է տրվում կիրառել բույսի աճի տարբեր ֆենոլոգիական փուլերում: Այս պարարտանյութն ունի բարձր  մաքրություն, փոշի չի առաջացնում, լուծվում է ամբողջովին ու արագորեն:

  • Նպաստում է տերևային զանգվածի աճին, կանխարգելում է քլորոզը
  • Երկաթը 100%-ով խելատացված է և ամբողջությամբ հասանելի է ﬕնչև pH-ի 9 արժեքը
  • Կիրառելի է տերևային սնուցմամբ և ոռոգմամբ՝ բաց գրունտում և ջերմատներում
  • Չի ﬖասում տերևի հյուսվածքները

Ավելի մանրամասն կարդացեք այստեղ: