Մանգանի խելատ EDTA 13%

Մանգանի խելատ  - Oligo Manganese EDTA 13%

 Van Iperen Oligo Manganese- EDTA 13%-ը ﬔկ ﬕկրոտարրի՝ մանգանի բարձր պարունակությամբ պարարտանյութ է, որը կիրառելի է տերևային սնուցմամբ և ոռոգմամբ՝ բաց գրունտում ու ջերմատներում: Պարարտանյութն ունի բարձր մաքրություն, փոշի չի առաջացնում, լուծվում է ամբողջովին ու արագորեն:

Մանգանի խելատը բարելավում է ֆոտոսինթեզի գործընթացը, և խորհուրդ է տրվում կիրառել վաղ գարնանը՝ ﬕնչ պտղի ձևավորվելը:

  • Բարելավում է պտղի գույնը
  • Մանգանը 100% խելատացված է և ամբողջությամբ հասանելի է ﬕնչև pH-ի 9 արժեքը
  • Չի ﬖասում տերևի հյուսվածքները

Ավելի մանրամասն կարդացեք այստեղ: