Պաշտպանության կենսաբանական միջոցներ

Պաշտպանության կենսաբանական միջոցներ

Մշակաբույսերի աճեցման յուրաքանչյուր փուլի անբաժանելի մասն է կազմում վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարը՝ անկախ մշակաբույսի տեսակից: Ամենից շատ բույսերին վնաս են հասցնում այնպիսի միջատներ, ինչպիսիք են սպիտակաթևիկը, լոլիկի ցեցը, տզերը, տրիպսները և այլն:
Եթե բույսերի վնասատուների դեմ պայքարն իրագործվում է քիմիական միջոցներով, ապա բերքի կորուստներից խուսափելն անհնար է:
Բույսերի վնասատուների դեմ պայքարի կենսաբանական միջոցների կիրառումը հնարավորություն է տալիս վնասատուների դեմ պայքարել դրանց բնական թշնամիների օգնությամբ, որոնք շատ արդյունավետ են և անվնաս՝ բույսերի համար:

Amblyseius cucumeris
Phytoseiulus persimilis 
Amblyseius swirskii 
Amblyseius californicus 
Amblyseius andersoni 

Կենսաբանական պայքարի միջոցները բացառապես անվտանգ են մարդու, տնային կենդանիների, թռչունների, ձկների համար, այլ օգտակար կենդանիների և բույսերի համար: