Միկրոտարրերի խառնուրդ Oligo Azoren Mix

Միկրոտարրերի խառնուրդ  Oligo Azoren Mix

Van Iperen Oligo Azoren Mix -ը EDTA խելատացված ﬕկրոտարրերով հարուստ պարարտանյութ է, որը կիրառելի է տերևային սնուցմամբ և ոռոգմամբ՝ բաց գրունտում ու ջերմատներում: Azoren Mix-ը բարձր մաքրությամբ, միատարր խառնուրդով պարարտանյութ է, և խորհուրդ է տրվում կիրառել բույսի աճի տարբեր ֆենոլոգիական փուլերում:

  • Խելատներն առավել հեշտությամբ են յուրացվում բույսերի կողմից
  • Համատեղելի են ցանկացած տեսակի ջրի, պարարտանյութերի, բույսերի պաշտպանության միջոցների հետ
  • Նույնիսկ քիչ քանակությամբ կիրառության դեպքում ապահովում են ավելի բարձր արդյունքներ:

Բաղադրություն

Մագնեզիուﬕ օքսիդ  1.1 %
Բոր                                1.5 %
Պղինձ                            0.6 %
Երկաթ                             4 %
Մանգան                          3 %
Մոլիբդեն                    0.05 %
Ցինկ                                 4 %

Ավելի մանրամասն կարդացեք այստեղ: