Կալիումի բիկարբոնատ

Կալիումի բիկարբոնատ

Կալիումը բույսերի աճի համար ամենաանհրաժեշտ էլեմենտներից մեկն է: Միայն բավարար կալիումական սնուցման դեպքում են կարգավորվում բուսական օրգանիզմի հիմնական ֆունկցիաները: Կալիումի պակասը զգալիորեն նվազեցնում է բույսի բերքատվությունը և դիմացկունությունը՝ շրջապատի անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ: Կալիումի բիկարբոնատը լավ է լուծվում ջրում, չի պարունակում քլոր, որի շնորհիվ հողում մնացորդներ չի թողնում: Լայնորեն կիրառվում է տերևային սնուցման դեպքում:

 

Պարկեր` 25 կգ