Iperen WAKE-up® Liquid

Իպերեն վեյք-ափ հեղուկ

Iperen WAKE-up® Liquid-ը տերևային սնուցման համար նախատեսված եզակի լուծում է, որն օգնում է բարձրացնել բույսի արտադրողականությունը: Սա նախադեպը չունեցող լուծույթ է, որը բարելավում է ջրի օգտագործման արդյունավետությունն ու մշակաբույսի որակական  ատկանիշները:

Iperen WAKE-up® Liquid-ը ստեղծվել է R&D և Innovation-ի կողﬕց  (Հետազոտություն & զարգացում և նորարարություններ) մրգատու այգիների և բանջարեղենի համար, բայց կիրառելի է նաև տարբեր դաշտային մշակաբույսերի դեպքում:

Շնորհիվ օրգանական համակցության՝ Iperen WAKE-up® Liquid-ը հակազդում է  երաշտի և շատ շոգ եղանակային պայմանների հետևանքներին՝ բարձրացնելով բույսի կողﬕց ջրի կլանման հնարավորությունը և բարելավելով բույսում ջրի հավասարակշռումը:

Iperen WAKE-up® Liquid-ը նաև խթանում է բերքի վերջնական որակական հատկանիշների բարելավումը, մասնավորապես, նպաստում է գունավորմանն ու ամրությանը: Բազմաթիվ փորձերի արդյունքները հաստատել են այս կենսաբանական խթանիչի դրական ազդեցությունը՝ նույնիսկ բավարար  ոռոգման/անձրևաջրի պայմաններում:

Iperen WAKEup ® Liquid-ը արժեքավոր և արդարացված ներդրում է (ROI): Iperen WAKE-up® Liquid-ը Ձեր բույսերի համար բարձրորակ խﬕչք է:

Առանձնահատկություններին և ծախսի նորմային կարող եք ծանոթանալ այստեղ ...