Stim Pure AA Liquid

Stim Pure AA Liquid

Ջրիմուռային լուծույթ

Վան իպերենի Stim Pure AA Liquid-ը բարձր մաքրությամբ ու բարձր խտությամբ հեղուկ կենսաբանական խթանիչ է՝ Ascophyllum nodosum ջրիմուռի հիմքով: Այն կայուն լուծույթ է, և խորհուրդ է տրվում կիրառել բույսի աճի տարբեր փուլերում: Ascophyllum nodosum ջրիմուռը մշտապես ենթարկվում է մակընթացության ու տեղատվության և կարողանում է գոյատևել բարձր աղայնությամբ ﬕջավայրում: Stim Pure AA Liquid-ը կանադական այս ջրիմուռի ստրեսադիմացկուն հատկությունները փոխանցում է բույսին: Stim Pure AA Liquid-ը առանձնահատուկ է Ascophyllum nodosum-ի վերամշակման յուրահատուկ ﬔթոդով և բարձր կայունությամբ՝ անկախ բերքահավաքի սեզոնից:

· Մեծացնում է բույսի ներուժը՝ աբիոտիկ ստրեսի դեպքում, նպաստում է արմատային համակարգի աճին, պտուղների ձևավորմանը, բարձրացնում է բույսի կենսունակությունն ու առողջությունը

· Հեշտ կիրառելի է

· Կիրառվում է կաթիլային ոռոգման և տերևային սնուցմամ ﬕջոցով՝ ջերմատներում և բաց գրունտում: Արդյունավետ է նաև արմատները լուծույթում թաթախելու տարբերակով կիրառման դեպքում

· Չի ﬖասում տերևի հյուսվածքը

Ծախսի նորմային կարող եք ծանոթանալ այստեղ ...