Ցողունի ամրակներ

Ցողունի ամրակներ

Ցողունի ամրակները նախատեսված են մշակաբույսի ցողունին ամրացնելու համար, այնպես որ դրանք պաշտպանում են ցողունները պտղի ծանրությունից կախվելուց կամ կոտրվելուց: Ամրակների ճկունությունը թուլյ է տալիս հագցնել դրանք առանց ցողունների վրա ճնշում գործադրելու կամ վնասելու և նպաստում է առավել որակյալ բերքի ստացմանը: