Ռեֆրակտոﬔտր

"Ագրոտեխ" ընկերությունը Հայաստանում ներկայացնում է իտալական “T.R. Turoni Srl”

ընկերության արտադրության չափիչ սարքերը:

 

Ռեֆրակտոﬔտր- շաքարների մակարդակը չափող սարք

- Նախատեսված է մրգերի, ﬔղրի, խաղողի համար

- Չափման ﬕջակայք՝ 0-32% Brix

- Ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցում /կոմպենսացիա/