Ռեդուֆյուզ

ՌեդուՖյուզ

ՌեդուՖյուզը ծածկույթ է, որը նպաստում է ջերմատուն ներթափանցող լույսի ցրմանը: Ցրված լույսն ավելի խորն է ներթափանցում բույսերի մեջ՝ նպաստելով բերքատվության և բերքի որակի բարձրացմանը: Ռեդուֆյուզը հարմար է բոլոր բույսերի համար, որոնց անհրաժեշտ է լույսի մեծ քանակ: Ռեդուֆյուզը գործնականում չի անդրադարձնում ջերմությունը և այդ պատճառով չի պաշտպանում ջերմային ջառագայթներից: Այն հաջողությամբ կիրառվում է բանջարեղենային կուլտուրաների, ինչպես նաև լուսասեր ծաղիկների և բույսերի վրա: Կիրառելի է միայն ապակե մակերևույթների վրա:
ՌեդուՖյուզը հեշտությամբ հեռացվում է ՌեդուՔլինի միջոցով:

ՌեդուՖյուզի առավելությունները
• շատ բարձր լուսաթափանցելիություն
• լույսի ցրման հաշվին հավասարաչափ կլիմա
• բույսերի համար պակաս սթրես
• ինտենսիվ ֆոտոսինթեզ, նույնիսկ բույսի ստորին մասերում
• տերևների ավելի ցածր ջերմաստիճան
• թափանցիկություն անձրևի ժամանակ
• բարձր դիմացկունություն
• աշխատողների համար ավելի հարմարավետ կլիմա