Կպչուն թակարդներ

Կպչուն թակարդներ

Կպչուն թակարդներն օգտագործվում են վնասատուներին հայտնաբերելու և բռնելու: Դեղին թակարդներն օգտագործվում են մոծակներին, ճանճերին, լվիճներին, սպիտակաթևիկներին, տրիպսներին և ականող ճանճերին գրավելու համար: Կապույտ թակարդներն ավելի շատ գրավում են տրիպսներին: Կպչուն թակարդները երկկողմանի պատված են չոր կամ խոնավ սոսնձով և նախատեսված են 4 շաբաթվա ընթացքում վնասատուներին վերահսկելու համար:

Առկա չափերն են`
Դեղին՝   25x10սմ
Կապույտ՝   25x10սմ
Դեղին՝  20սմx40սմ
Կապույտ՝  20սմx40սմ
Դեղին՝  20-20*40սմ
Կապույտ՝  0-20*40սմ
Կապույտ՝  36-32*7սմ
Դեղին՝  36-32*7սմ