Լոլիկի մետաղական կեռիկներ

Լոլիկի մետաղական կեռիկներ

Այս մետաղական կեռիկները պատրաստված են կոփված պողպատից հատուկ կաղապարով, որը որպես արդյունք տալիս է միևնույն չտարբերվող չափսն ու որակը: Մետաղական կեռիկները կախում են ջերմատան տանիքից և պարանին տալով համապատասխան երկարություն, հատուկ հարմարանքներով ամրացնում են մշակաբույսից: Օգտագործվում է հիմնականում լոլիկի մշակության ժամանակ, քանի որ կարիք է առաջանում աճին զուգընթաց իրականացնել ցողունների ամրացում ու կախում՝ կոտրվելուց ու գետնին դիպչելուց խուսափելու նպատակով: