Գրպանի թվային թերմոﬔտր

"Ագրոտեխ" ընկերությունը Հայաստանում ներկայացնում է իտալական “T.R. Turoni Srl”

ընկերության արտադրության չափիչ սարքերը:

 

Գրպանի թվային թերմոﬔտր

- Չափման ﬕջակայք՝ -40°C-ից ﬕնչև +200°C

- Պաշտպանական ամուր պատյան

- Չժանգոտվող ﬔտաղյա զոնդ - 75 մմ