ԲԼՈՒ ՔՐՈՊ

Բլու Քրոպ

Թուփն ամուր է, կենսունակ, ուղղաձիգ: Պտուղները շատ մեծ են, փոքր սպիով, ամուր և փոխադրունակ, շատ համեղ են, հասունանալիս չեն ճաքում ու ընկնում պտղակոթից: Դիմացկուն է գարնանային ցրտահարություններին: Վաղ քաղած պտուղների համը թթվային է: Կարելի է կատարել մեքենայացված բերքահավաք: