pH և EC չափիչ սարքեր

"Ագրոտեխ" ընկերությունը Հայաստանում ներկայացնում է իտալական “T.R. Turoni Srl”

ընկերության արտադրության չափիչ սարքերը:

 

pH չափիչ սարք

- Չափման ﬕջակայք՝ 0-ից 14 pH

- Առավելագույն շեղումը՝ ± 0,2 pH

- Ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցում /կոմպենսացիա/

- Մեկ կետով ձեռքով տրամաչափարկում /կալիբրավորում/

EC չափիչ սարք

- Չափման ﬕջակայք՝ 0- 19900 մՍ

- Առավելագույն շեղումը՝ ± 2 %

- Ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցում /կոմպենսացիա/

- Մեկ կետով ձեռքով տրամաչափարկում /կալիբրավորում/