Կալցիումի հիդրօքսիդ

Կալցիումի հիդրօքսիդ

Ջրի թթվայնության բարձրացումը տարբեր ոլորտներում համարվում է վտանգավոր գործոն և ենթակա է մշտական կարգավորման: Կալցիումի հիդրօքսիդը բավականին ուժեղ հիմնանյութ է, որի շնորհիվ դրա ջրային լուծույթն ունի ալկալիական բնույթ: Ինչպես և բոլոր հիմնանյութերը, այն փոխազդում է թթուների հետ՝ առաջացնելով համապատասխան կալցիումային աղեր:
Կալցիումի հիդրօքսիդը հիանալի միջոց է թթվայնության կարգավորման համար: Այն օգտագործվում է նաև որպես բնական այլընտրանքային միջատասպան միջոց, որը շատ արդյունավետ է ցեցի, բզեզների ու դրանց թրթուրների դեմ պայքարի համար:

Պարկեր՝ 25կգ