ԼՈՆԳԱՆԲԵՐՐԻ

Լոնգանբերրի

Ծագումը՝ ԱՄՆ:
Մայրական ձևը եղել է մոշենին, իսկ հայրականը` մորին: Թուփը կանգուն չէ: Վաղահաս է, քան մոշենին: Պտուղը հավաքում են, երբ այն ձեռք է բերում մուգ, հագեցած կարմիր գույն: Տարեկան մեկ թփից կարելի է ստանալ 8 կգ և ավելի բերք: Պտղատվությունը նորմալ պահպանում է մոտ 15 տարի: