ԼԻԲԵՐԹԻ

Լիբերթի

Թուփը ուղղաձիգ է, մի փոքր տարածվող, պտղաբերում է կողային ճյուղավորությունների վրա: Պտուղները շատ ամուր են, թեթևակի տտիպ համով, խոշոր, պահունակ: