ԲԼՈՒ ԳՈԼԴ

Բլու Գոլդ

Թուփը կոմպակտ է և հասնում է 120սմ-ի: Ցրտադիմացկուն է: Միջահաս է: Պտուղները երկնագույն են, չափազանց ամուր, պահունակ և համեղ: Ապահովում է բարձր բերքատվություն: Հարմար է ձեռքով բերքահավաք կատարելուն, սակայն չի բացառվում նաև մեքենայական բերքահավաքը: