ԱՐԱՊԱՀՈ ԹՈՐՆԼԵՍ

Արապահո Թորնլես

Ծագումը՝ ԱՄՆ:
Թուփը բավականին կանգուն է և անփուշ: Վաղահաս է: Սառեցման կարիք ունի մոտ 400-500 ժամ: Առանձնահատուկ է իր մանր սերմերով: Պտուղները խոշոր են, ամուր, գերազանց համային հատկանիշներով: Կայուն է հիմնական հիվանդությունների ու վնասատուների նկատմամբ: Պտուղները պահունակ են և փոխադրունակ: